Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst die wij, Spoinq VOF (met KvK-nummer: 70482047), met u sluiten.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@spoinq.nl of per post: Spoinq VOF, ’ t Vaartje 19, 5165 NA Waspik. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0416-315828. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

 1. Wij verkopen meubels (zoals tafels, stoelen, banken) via onze webshop op www.spoinq.nl , per telefoon en in onze showroom aan het ’ t Vaartje 19 te Waspik.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens over de producten zijn een indicatie. Spoinq kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 3. Sommige producten zijn op maat gemaakt en kunnen daarom verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op onze website over designs, foto’s en andere informatie over een product.
 4. Alle aanbiedingen en offertes van Spoinq zijn vrijblijvend. Een aanbod bestaat uit een omschrijving van een product en diensten.

Artikel 2 – Bestellingen

 1. Als u een bestelling plaatst via de webshop dient u uw gegevens in te vullen (naam en adres). Ook bij aankoop bij ons in de showroom geeft u uw gegevens op. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst stuurt Spoinq een bevestiging daarvan per email.
 3. U kunt het bestelde product wijzigen binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging van de bestelling.
 4. Spoinq mag een verzoek tot wijziging van een product weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden (zoals wijziging van een op maat gemaakt product).

Artikel 3 – Betalingen

 1. De (totale) prijs inclusief btw van de producten staat in onze webshop en showroom aangegeven. Nadat producten zijn besteld worden de prijzen daarvan niet verhoogd.
 2. Bij een bestelling dient u een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag te betalen. Wanneer u telefonisch, per mail of bij ons in de showroom een bestelling plaatst kunt u de aanbetaling overmaken per bankoverschrijving. Het resterende bedrag moet voorafgaand aan levering of afhaling worden overgemaakt per overschrijving.
 3. U kunt in onze webshop betalen met iDEAL.

Artikel 4 – Leveringen

 1. U kunt het product alleen in overleg qua dag en tijdstip op het adres Dwarsweg 21 te Waspik afhalen.
 2. Montage en / of levering naar een hogere verdieping is mogelijk in overleg met Spoinq, en volledig op risico en kosten van de klant.
 3. Bestelde items worden bij levering in Nederland gemonteerd aangeleverd tot aan de eerste deur. LET OP: Uw verantwoordelijkheid is dat de meubels naar binnen kunnen. Past dit niet dan gelieve aan te geven bij bestelling dat de meubels ongemonteerd bezorgd moeten worden.
 4. Als u een product laat bezorgen buiten Nederland dan worden producten bezorgd tot aan de eerste deur en niet gemonteerd.
 5. Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden.
 6. Spoinq is niet aansprakelijkheid voor schade door transport vanaf de eerste deur/eerste ingang.
 7. U dient aanwezig te zijn tijdens levering, anders brengen wij annuleringskosten in rekening van € 45,- excl. btw.
 8. Indien een product niet naar binnen kan en andere transportmiddelen (takel of verhuislift) moeten worden ingezet, is dit volledig voor rekening en risico van u.
 9. Spoinq en onze transportpartner hebben het recht om een levering af te breken indien de chauffeur aangeeft dat de afleversituatie onverantwoord is. Transportkosten en eventuele meerkosten zijn voor rekening van u.
 10. De bezorging kan door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen buiten de gegeven tijdsindicatie plaats vinden.
 11. Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop de producten zijn vervoerd, dan kunt u contact opnemen met Spoinq.
 12. De leveringstermijnen in de bevestiging van de bestelling zijn indicatief. Wij doen ons best om de bestelling snel te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 150 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Wijziging Leveringsdatum

U kunt de geplande leveringsdatum van de bestelling wijzigen via info@spoinq.nl. Indien u binnen 24 uur voor de geplande leveringsdatum de datum wilt wijzigen dient u annuleringskosten ter hoogte van €45,- excl. btw te betalen.

Artikel 6 – Retour

 1. Als u als consument een voorraadartikel via de webshop heeft besteld, mag u het product binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@spoinq.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. U dient dus altijd het product in de originele niet beschadigde verpakking te retourneren. Dit geldt niet voor op maat gemaakte producten.
 2. Producten die op maat gemaakt zijn overeenkomstig de specificaties van u (zoals een gewenste maat en kleuren) kunnen niet geretourneerd worden. Hieronder vallen in ieder geval de volgende producten: eet,- bar,- en salontafels, eettafelbanken, zitbanken, eetkamerstoelen, fauteuils en barstoelen.

Artikel 7 – Garanties

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling beschadigd raakt tijdens het transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Wij hanteren een garantie termijn van 12 maanden.

Niet in de garantie vallen de volgende kenmerken:

 • Houten meubelstukken zijn gemaakt van massief hout en delen waardoor kleurverschillen kunnen optreden. Ze kunnen kromtrekken door warmte of luchtvochtigheid. Het samentrekken en barsten van en /of haarscheurtjes in het hout maakt deel uit van het karakter van het product. Dit kan Spoinq niet voorkomen of tegengaan. Noesten kunnen aanwezig zijn en kleuren kunnen iets afwijken van getoonde modellen in de webshop
 • Beschadigingen zoals bijvoorbeeld kringen / plekken van vochtige items; wij raden aan om vazen, glazen en dergelijke niet vochtig op een houten blad te laten staan
 • Beschadigingen zoals bijvoorbeeld kringen / plekken van hete voorwerpen; wij raden aan om waxinelichtjes, pannen en dergelijke niet direct op een houten blad te plaatsen
 • een verschil in zitcomfort (harder of zachter) tussen intensief en minder intensief gebruikte zitdelen en rug-kussens
 • een verschil in zitcomfort als gevolg van onvermijdelijke constructieve verschillen, zoals bij hoekstukken en beweegbare zitcomponenten ten opzichte van normale zitcomponenten
 • kreukvorming in alle gestoffeerde meubelen, ongeacht het type bekleding
 • bekleding met strepen of patronen die nooit 100% recht zouden zijn
 • stoffering met een afwisselende patroonrichting die steevast leidt tot schaduwwerking (shading); – de richting waarin de stof wordt gestoffeerd resulteert in kleurnuances, bijvoorbeeld bij hoekstukken
 • de gekozen bekleding pillen vertoont, bijvoorbeeld door wrijving met een kledingstuk en / of fleece
 • de gekozen bekleding bevat of bestaat uit katoen of linnen en heeft de kenmerkende eigenschappen van kreuken, afplatten, verkleuren en / of krimpen
 • een kleurverschil bij meubelen met dezelfde stoffering of afwerking doordat het meubel door verschillende fabrikanten is geproduceerd of op verschillende tijdstippen is besteld, ook in het geval van nabestellingen van eerder aangekochte identieke meubelen
 • het gekozen leer, dat geschuurd of gepolijst leer kan zijn, na verloop van tijd en afhankelijk van het gebruik een vorm van ‘verbruik’ vertoont in bepaalde gebieden, of het leer vertoont littekenweefsel, huidplooien of kleurvariaties / verkleuring, die kenmerken zijn van het materiaal
 • meubels zijn vochtig geworden met (lichaams) vloeistof, waardoor kledingverf is uitgelopen op lichtgekleurde bekleding van stof, microvezel, kunstleer of leer
 • Tussen de verschillende meubeldelen kunnen duidelijke kleurverschillen voorkomen. – verkleuring van meubelstoffering / hout door warmte en / of zonlicht. – afwijkingen in het model of de kleur bij meubelen die geheel of gedeeltelijk uit massief hout bestaan, doordat ze artisanaal zijn vervaardigd.
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

Indien de koper een gegronde klacht heeft, heeft Spoinq de keuze om het betreffende product te vervangen, voor reparatie te zorgen of na beëindiging het gefactureerde bedrag plus betaalde verzendkosten terug te betalen of een prijsverlaging toe te kennen.

Artikel 8 – Klachten / Klachtenregeling

 • Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk met foto’s (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@spoinq.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 
 • Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Spoinq de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door u vervangen, herstellen of vergoeden. Als u een klacht later meldt dan 2 maanden na levering, komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de producten gaat pas over op u nadat het gehele bedrag door u is betaald.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerde productinformatie op de website dan wel de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
 2. Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient u zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik in het betreffende land en of de producten voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Spoinq hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Spoinq kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.