Garantie en Reparatie

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling beschadigd raakt tijdens het transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Wij hanteren een garantie termijn van 12 maanden.

Niet in de garantie vallen de volgende kenmerken:

 • Houten meubelstukken zijn gemaakt van massief hout en delen waardoor kleurverschillen kunnen optreden. Ze kunnen kromtrekken door warmte of luchtvochtigheid. Het samentrekken en barsten van en /of haarscheurtjes in het hout maakt deel uit van het karakter van het product. Dit kan Spoinq niet voorkomen of tegengaan. Noesten kunnen aanwezig zijn en kleuren kunnen iets afwijken van getoonde modellen in de webshop
 • Beschadigingen zoals bijvoorbeeld kringen / plekken van vochtige items; wij raden aan om vazen, glazen en dergelijke niet vochtig op een houten blad te laten staan
 • Beschadigingen zoals bijvoorbeeld kringen / plekken van hete voorwerpen; wij raden aan om waxinelichtjes, pannen en dergelijke niet heet op een houten blad te laten staan
 • een verschil in zitcomfort (harder of zachter) tussen intensief en minder intensief gebruikte zitdelen en rug-kussens
 • een verschil in zitcomfort als gevolg van onvermijdelijke constructieve verschillen, zoals bij hoekstukken en beweegbare zitcomponenten ten opzichte van normale zitcomponenten
 • kreukvorming in alle gestoffeerde meubelen, ongeacht het type bekleding
 • bekleding met strepen of patronen die nooit 100% recht zouden zijn
 • stoffering met een afwisselende patroonrichting die steevast leidt tot schaduwwerking (shading); – de richting waarin de stof wordt gestoffeerd resulteert in kleurnuances, bijvoorbeeld bij hoekstukken
 • de gekozen bekleding pillen vertoont, bijvoorbeeld door wrijving met een kledingstuk en / of fleece
 • de gekozen bekleding bevat of bestaat uit katoen of linnen en heeft de kenmerkende eigenschappen van kreuken, afplatten, verkleuren en / of krimpen
 • een kleurverschil bij meubelen met dezelfde stoffering of afwerking doordat het meubel door verschillende fabrikanten is geproduceerd of op verschillende tijdstippen is besteld, ook in het geval van nabestellingen van eerder aangekochte identieke meubelen
 • het gekozen leer, dat geschuurd of gepolijst leer kan zijn, na verloop van tijd en afhankelijk van het gebruik een vorm van ‘verbruik’ vertoont in bepaalde gebieden, of het leer vertoont littekenweefsel, huidplooien of kleurvariaties / verkleuring, die kenmerken zijn van het materiaal
 • meubels zijn vochtig geworden met (lichaams) vloeistof, waardoor kledingverf is uitgebloed op lichtgekleurde bekleding van stof, microvezel, kunstleer of leer
 • Tussen de verschillende meubeldelen kunnen duidelijke kleurverschillen voorkomen. – verkleuring van meubelstoffering / hout door warmte en / of zonlicht. – afwijkingen in het model of de kleur bij meubelen die geheel of gedeeltelijk uit massief hout bestaan, doordat ze artisanaal zijn vervaardigd.
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

Indien de koper een gegronde klacht heeft, heeft Spoinq de keuze om het betreffende product te vervangen, voor reparatie te zorgen of na beëindiging het gefactureerde bedrag plus betaalde verzendkosten terug te betalen of een prijsverlaging toe te kennen.

Klachten

Klachtenregeling

 • Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk met foto’s (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@spoinq.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 
 • Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Spoinq de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door u vervangen, herstellen of vergoeden. Als u een klacht later meldt dan 2 maanden na levering, komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.